Jak w dobrze funkcjonującej organizacji osadzić rolę partnera biznesowego i zbudować pozytywny wizerunek działu IT?

Jeszcze kilka lat temu w Credit Agricole IT było odseparowane od biznesu, zwłaszcza w obszarze projektowym i zarządzania zmianami. Problemem była nie tylko bariera komunikacyjna, ale też wizerunek: przez niektórych IT było postrzegane głównie jako koszt. Przy wprowadzaniu zmian na porządku dziennym były stwierdzenia typu: „przecież to jest proste, czemu IT ma z tym problem”.

Dwa lata temu przeprowadzone zostało badanie percepcji działu IT przez jednostki biznesowe. Ocena: 3,5 w 5-punktowej skali. To wynik znacznie poniżej ambicji Doroty Poniatowskiej-Mańczak. Konieczne było działanie. Zewnętrzna firma pomogła przeanalizować sytuację i podjąć decyzję o reorganizacji ośrodka, który stanowił warstwę łączącą IT z biznesem. Strumień zarządzania zmianami i portfelem projektów przeszedł do IT.

Potrzebna była nowa funkcja – adwokat IT w biznesie i adwokat biznesu w IT. Powstały 3 takie stanowiska, dla wszystkich linii biznesowych. Są to osoby, które mają doświadczenie w analizie biznesowej i zarządzaniu projektami, a w rozmowie z biznesem posługują się jego językiem. Muszą także posiadać umiejętność perswazji i wywierania wpływu. Raportują do dyrektora działu IT Governance i Strategii Architektury.

Do ich zadań należy praca przy inicjowaniu zmian, analizowanie, w jaki sposób strategia biznesu przekłada się na działanie IT i vice versa. Biznes i IT muszą się sprawnie komunikować i mieć bieżące informacje na temat zapowiadanych zmian. Istotne jest także identyfikowanie słabych punktów, które są eskalowane: na ogół są to tzw. strefy szare albo strefy niczyje.

Reorganizacja przyniosła znakomite efekty. Szefowie poszczególnych pionów widzą wartość dodaną wnoszoną przez nowe stanowiska. Biznes i IT zaczynają się lepiej rozumieć, dogadywać w kwestii kierunku rozwoju określonych obszarów biznesowych czy architektury IT. Daje to możliwość przekrojowego spojrzenia na organizację i lepszego zarządzania portfelem zmian na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym.

Tekst powstał na podstawie wystąpienia Doroty Poniatowskiej-Mańczak podczas spotkania Digital Excellence we Wrocławiu 2017, poświęconego cyfrowej transformacji.